باشگاه مشتریان

  • با خرید این کارت هدیه، شما می‌توانید دوستان و عزیزان خود را برای دریافت خدمات وی‌آی‌پی آرایشی از سالن زیبایی منیژه حریری به مبلغ پانصد هزار تومان شگفت زده کنید!
  • با خرید این کارت هدیه، شما می‌توانید دوستان و عزیزان خود را برای دریافت خدمات وی‌آی‌پی آرایشی از سالن زیبایی منیژه حریری به مبلغ پانصد هزار تومان شگفت زده کنید!
  • با خرید این کارت هدیه، شما می‌توانید دوستان و عزیزان خود را برای دریافت خدمات وی‌آی‌پی آرایشی از سالن زیبایی منیژه حریری به مبلغ دویست هزار تومان شگفت زده کنید!
  • با خرید این کارت اعتباری، شما می‌توانید با یک تخفیف فوق‌العاده از خدمات وی‌آی‌پی آرایشی از سالن زیبایی منیژه حریری به مبلغ ده میلیون تومان استفاده کنید، در حالی که مبلغ کمتری را پرداخته‌اید. ضمناً با خرید این کارت به عضویت باشگاه مشتریان سالن زیبایی منیژه حریری درآمده و از امتیازات ویژه‌ی این باشگاه بهره‌مند می‌شوید!
  • با خرید این کارت اعتباری، شما می‌توانید با یک تخفیف فوق‌العاده از خدمات وی‌آی‌پی آرایشی از سالن زیبایی منیژه حریری به مبلغ هفت میلیون تومان استفاده کنید، در حالی که مبلغ کمتری را پرداخته‌اید. ضمناً با خرید این کارت به عضویت باشگاه مشتریان سالن زیبایی منیژه حریری درآمده و از امتیازات ویژه‌ی این باشگاه بهره‌مند می‌شوید!
  • با خرید این کارت اعتباری، شما می‌توانید با یک تخفیف فوق‌العاده از خدمات وی‌آی‌پی آرایشی از سالن زیبایی منیژه حریری به مبلغ پنج میلیون تومان استفاده کنید، در حالی که مبلغ کمتری را پرداخته‌اید. ضمناً با خرید این کارت به عضویت باشگاه مشتریان سالن زیبایی منیژه حریری درآمده و از امتیازات ویژه‌ی این باشگاه بهره‌مند می‌شوید!